Veslefrikk barne og ungdomsteater

Veslefrikk barne og ungdomsteater ble opprettet i 2003 som et tilbud for barn og ungdom i Halden. 

Målsetting
Veslefrikk skal arbeide for å gi barn og ungdom en
planmessig og allsidig drama /teater opplæring og stimulere interessen for aktiv utfoldelse
innen teater, drama, sang og kulturuttrykk.
VKOT skal arbeide for samarbeid med andre teaterlag og/eller kor, danseskoler, og
sammen med amatørgrupper og profesjonelle aktører sette opp forestillinger i Halden /
Østfold, samt samarbeide med teatergrupper / kor ellers rundt i Norge.
 
Se mer info på www.veslefrikk.org
( Siden blir oppdatert snart)
 
http://www.vierderduer.no/soknad/veslefrikk-barne-og-ungdomsteater/ ( gå gjerne inn og lik så er du med og støtter Veslefrikk. Det koster deg ingen ting men for hver som liker støtter banken med 5 kr)